jump to navigation

Kuljak: Sve institucije, pa i Univerzitet, treba osloboditi, i to preko bojkota parlamentarnih i lokalnih izbora; Kostić-Mandić: Veliki dio profesora je ušao u sistem December 8, 2009

Posted by montenegrobojkot in Uncategorized.
Tags:
trackback

Za profesorice Mirjanu Kuljak i Maju Kostić-Mandić državni Univerzitet nije nezavisan, već je riječ o instituciji koja je pod direktnom kontrolom vladajuće oligarhije. Kuljak i Kostić-Mandić smatraju da stanje na Univerzitetu Crne Gore (UCG) oslikava opšte stanje u društvu, za razliku od profesorice i potpredsjednice Vlade Gordane Đurović, koja tvrdi da je on nezavisan, da nema politizacije, te da su “naučni radnici autonomni u prezentovanju stavova i vrlo oštri u kritikovanju svih stubova vlasti”.
Dok za Đurovićevu profesori Univerziteta imaju mogućnost da svoje stavove predstave u dnevnoj štampi i istraživačkim radovima iz domena svoje specijalizacije, a pravni okvir obezbjeđuje zaštitu za normalno funkcionisanje, Mirjana Kuljak tvrdi da je UCG, ali i ostale institucije sistema, ostao pod kontrolom, kako kaže, kripto-komunističkog režima koji se suštinski nije promijenio 1989. godine.
“Pad Berlinskog zida se u Crnoj Gori nije desio. Isti sistem je ostao, samo što se danas on ne zove Savez komunista, ali je suština ista, vlast, koja je u međuvremenu mutirala, i dalje vrši kontrolu nad svim institucijama sistema”, kazala je “Vijestima” Kuljak.
Prema njenim riječima, kontrola vladajuće elite nad Univerzitetom i drugim institucijama postoji, i u tijesnoj je vezi sa fukcionisanjem cijelog sistema.
“Nije samo Univerzitet zarobljen i kontrolisan. Tako funkcioniše cijeli sistem, jer on nije demontiran kada je trebalo, i suština problema je u tome što je priroda mehanizma kontrole ostala identična onome u periodu prije AB revolucije”, tvrdi Kuljak.
Prema njenim riječima, sadašnji sistem raspodjele vlasti i moći omogućen je kontinuitetom rada državnih službi, i kontrolom nad Državnom bezbjednošću, danas Agencijom za nacionalnu bezbjednost, od vlasti – Saveza komunista, danas koalicije DPS-SDP, zbog čega nema ni riječi o nezavisnosti i autonomiji Univerziteta.
“Što se direktnije ukazuje na probleme u društvu, na probleme sistema i njegovog funkcionisanja, veći je rizik i izloženost pritisku. Moguće je provesti cijeli radni vijek, do penzije, a da se ne pojave problemi, međutim, ako ste se nekada uključili, na primjer u Liberalni savez, ili sada kao kolega Filip Kovačević progovorite javno o prirodi i karakteru vlasti, što već zadire ozbiljno u sistem moći kontrole na Univerzitetu, onda ćete osjetiti taj pritisak”, rekla je Kuljak.
Za Kostić-Mandić indikativno je upravo to što se, kada je riječ o Univerzitetu, iako Đurović tvrdi drugačije, ne može čuti autentično kritička misao, ili se ona čuje u malom obimu, jer je, kako kaže, “veliki dio profesora ušao u sistem i lično ne pokazuju spremnost da učine bilo šta da bi došlo do nekih promjena”.
“Politička situacija ima uticaja na dešavanja na Univerzitetu, ali, sve što se dešava, dešava se u sofisticiranoj, zavijenoj formi. Suština je da, šta god da se radi, forma uvijek biva zadovoljena, čemu, nažalost, doprinose i sami profesori”, kazala je Kostić-Mandić “Vijestima”.
Saglasna sa njom, Kuljak dodaje da najviša tijela državnog Univerziteta, definitivno ne koriste direktne političke pritiske, objasnivši da se zaposleni kontrolišu kroz funkcionisanje legislativnog okvira.
“Mutirani sistem kontrole funkcioniše kroz nesprovođenje zakona, ili kroz njihovo nekvalitetno i neadekvatno sprovođenje. Tako, na primjer, procedura za izbor u određeno zvanje može nikada da se ne pokrene, i da se nekome na taj način onemogući napredak u karijeri, ili pak, dešava se da u toku procedure pisanja recenzija to uzmu da rade korumpirani ljudi koji su u interesnim grupama”, objasnila je Kuljak.
Iako smatra da je Univerzitet kao cjelina kontrolisan i samim tim i “ugrožen”, Kuljak tvrdi da su, ipak, najugroženiji profesori koji rade na fakultetima društvenih nauka.
“Oni su ti koji najbolje razumiju društvene procese i koji imaju najveći legitimitet da ukažu na probleme kontrole sistema”, objasnila je Kuljak.
Za nju, sasvim je svejedno da li Univerzitet kontroliše DPS ili SDP, jer, kako kaže, “lista je ista”, a ista je i struktura vlasti, sa čim se slaže i Kostić-Mandić, dodajući da je riječ o jednoj istoj matrici.
“Riječ je o jednoj svijesti koja nije pretjerano različita bez obzira da li se radi o DPS ili SDP kadru. Radi se o ljudima koji su u sistemu, i koji onda stavljaju neke druge interese, samo ne interese Univeziteta, na prvo mjesto”, ističe Kostić-Mandić.
Za profesoricu Kuljak, jedino rješenje je oslobađanje institucija sistema.
“Sve institucije, pa i Univerzitet, treba osloboditi, i to preko bojkota parlamentarnih i lokalnih izbora, jer oni jednostavno ne funkcionišu na demokratski način”, poručuje Kuljak.

Đurović: Postoje i mnogo ljepše strane profesorskog posla
Kostić-Mandić, govoreći o drastičnom smanjenju budžeta Univerziteta, kazala je da smatra da se to radi da bi se umanjio značaj UCG, i da bi se on sveo na nivo niskorangirane i krajnje neinteresantne institucije.
“Dobro je da se otvaraju privatni univerziteti, međutim, nigdje na svijetu nema primjera da ljudi koji su u konfliktu interesa, koji su vlasnici privatnih univerziteta, odlučuju o državnom univerzitetu”, kazala je Kostić-Mandić.
Đurović smatra, s druge strane, da se državni univerzitet ne nalazi u nelojalnoj tržišnoj konkurenciji, te da je smanjenje budžeta samo posljedica mjera štednje.
“Sljedeća godina će sa finansiranjem biti godina skromnih izdataka, a to ne znači da Univerzitet ne može pokazati razumijevanje i vitalnost, posebno imajući u vidu da postoji mogućnost za dobijanje evropskih grantova za saradnju na opštim-istraživačkim projektima”, objasnila je Đurović.
Za nju, smanjenje budžeta treba da se prihvati kao izazov za menadžment Univerziteta, a od same kritike nema ništa.
“Univerzitetska profesija jedna je od najljepših, i svi oni koji kritikuju državni Univerzitet, treba ipak da priznaju da postoje lagodnosti i ljepše strane bavljenja tim poslom, što su do maksimuma posljednjih decenija profesori i iskoristili”, poručila je Đurović.
Prema njenim riječima, univerzitetski profesori sada “treba da dokažu da je taj sistem vitalan, održiv, i da može da opstane u konkurenciji”.
“Treba pokazati da je državni Univerzitet brend, i mi treba da čuvamo tu višedecenijsku tradiciju time što ćemo doprinositi kvalitetu i na javnoj sceni se boriti za njegovo unapređenje”, kazala je Đurović.
Za razliku od koleginice Kostić-Mandić, Đurović smatra da UCG ima vrlo dobre inpute za ulazak u kvalitetan dijalog reformi sistema visokog obrazovanja, i za nju, premijer Milo Đukanović, jedan od vlasnika Univerziteta Donja Gorica, nije u konfliktu interesa.

Vijesti

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: